Balatoni munkacsoport

A Balatoni Munkacsoport a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége alapszabályában foglalt célok és a 2023. májusi
közgyűlésen megfogalmazott szervezetfejlesztési feladatok végrehajtásán dolgozik a
Balaton térségében. Meggyőződésünk, hogy a nagyobb létszámú szervezetek
eredményesebbek az érdekvédelemben, ezért célunk olyan párbeszéd és
együttműködés kialakítása elsősorban a Balaton vízparti településein működő civil
szervezetekkel, melyek a vizes élőhelyek védelmében eredményt érhetnek el.
A munkacsoport tagjainak helyi, civil szerveződése – a Lovas Kikötő táj, érték,
közösség – sikeres pályázata révén 2023-ban „Értékmentő közösségek” című
projektben jogi, kommunikációs és csoportépítő képzéssorozatot valósított meg civil szervezetek és szerveződések részére.
Ezzel elindult a kapcsolatépítés a Balaton keleti medencéjében. Erre a kapcsolati hálóra alapozva a munkacsoport
2023.végétől a Társaság a SzabadságjogokértNagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége együttműködés keretén belül már szakmai együttműködéseket indított.

A tó térségében nemcsak a tájképi- és természeti értékek sérülnek a turisztikai
fejlesztések során, de számos döntés során sérülnek a demokratikus alapjogok, mint
a részvétel és véleménynyilvánítás joga, vagy a környezetrombolással az
egészséges élettérhez való jog. A Közös Értékeink Programba pályázatot nyújtottunk
be azzal a céllal, hogy az EU alapjogok érvényesítésével, a társadalmi, környezeti-
és természetvédelmi ügyeket képviselő civil szervezetek összefogásával erősítsük a
szövetséget a Balaton térségében.