Rólunk

Rólunk

A kezdetek:

A Nagy Tavak Koalíció elsősorban olyan balatoni, fertő-tavi, tatai és velencei-tavi civil aktivisták, csoportosulások, szervezetek összefogása, akik maguk is valamelyik nagy tó védelmében alakultak, és akik környezetvédelmi és természetvédelmi szempontok alapján kísérik figyelemmel és értékelik a jelenleg zajló tóparti, jórészt turisztikai beruházásokat, valamint az ezeket lehetővé tevő helyi és országos szabályozást és döntéshozatalt.

Az elmúlt években a négy tónál óriási beruházások/fejlesztések, vagy éppen még csak azok előkészítése kezdődött meg, amikről a helyi lakosság jórészt csak a médiából értesült. Az időközben innen-onnan megismert beruházói igények/koncepciók, illetve a beruházásnak kedvező helyi szabályozás módosításai pedig nem győzték meg a helyieket arról, hogy az általában fakivágással, zöld területek beépítésével és egyéb természeti károkozással járó építkezések a környék és a lakóközösség hasznára válnának. A beruházások gyakran lakossági érdek- és jogsérelemmel járnak. A „fejlesztések” mértékét sokszor eltúlzottnak látjuk, ami a természeti és lakossági érdekeket súlyosan sérti, beleértve a jövő nemzedékek érdekeit is. Emellett erősen hiányoljuk a civilek tájékoztatását, bevonását a tervezési és kivitelezési folyamatokba.

„A természeti erőforrások, különösen a termőföld, az erdők és a vízkészlet, a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme, fenntartása és a jövő nemzedékek számára való megőrzése az állam és mindenki kötelessége.” – áll Magyarország Alaptörvényének P) cikkelyében.

A Balaton, a Fertő tó, a Tatai Öreg-tó és a Velencei-tó jelenleg mégis veszélyben vannak. A tavaknál olyan beruházásokat terveznek, amelyek szembe mennek az állam Alaptörvényben rögzített kötelességével. A beruházások kizárólag szűk gazdasági érdekkörök rövid távú gazdasági érdekeit helyezik előtérbe és nem felelnek meg a fenntarthatóság alapelveinek, illetve a jövő generációi felé tanúsítandó felelős gazdálkodásnak.

Már a Koalíció létrehozását megelőzően a négy nagy tó védelmére alakult szerveződésekként 2020 szeptemberében közös nyilatkozatot adtunk ki, amelyben a döntéshozókat a tavak védelmét garantáló intézkedések meghozatalára kértük. Kérésünkhöz akkor országszerte 74 civil szerveződés csatlakozott. 

Szeptemberi kérésünk ellenére a helyzet mostanáig minden tónál csak tovább romlott, a Balaton körül folyamatosan új beépítési tervekről hallani, a Velencei-tónál folyik a területek átminősítése és mostanra a vízminőség és általában a tó ökológiai állapota miatt is aggódni kell, a tataiak a sikeresnek tűnő népszavazási kezdeményezésük ellenére sem nyugodhattak meg, a Fertő-tavon pedig megindult egy hatalmas rombolási folyamat, területrendezés címmel. És a négy tó ügye csak egy szelete annak az óriási problémahalmaznak, amiben vizeinket, erdőinket, természeti kincseinket hanyagul kezelik, és a jelen gazdasági és turisztikai nyereségére használják fel, herdálják el őket.

Ezt nem hagyhatjuk! Ezért tóvédő helyi civilekként, az Alba Natura Civil Alapítvány, a Fertő tó Barátai Egyesület, a Miénk a Grund Városvédő Egyesület, az Összefogás a Balatonért Egyesület és a Stop Avalon! Tata civil mozgalom, a Rendszerszint Országos Közösségszervező Műhely közösségszervezőivel kiegészülve, a Civil Kollégium Alapítvány támogatásával 2020 telén szövetségre léptünk egymással.

Saját tavaink védelme mellett, illetve annak erősítése érdekében közös célunk, hogy erősödjön az átláthatóság és a civil kontroll a beruházások kapcsán.

Küldetésünk

A Nagy Tavak Koalíció egy olyan szakmai, független szövetség, amelyet azért hoztuk létre, mert az egyes tavaknál tapasztalható beruházások, az azokat lehetővé tevő szabályozási hiányosságokkal és a beruházások káros következményeivel együtt, nem egyedi esetek, hanem az egész országban megfigyelhető rendszerszintű problémák, amelyekre közösen rendszerszintű válaszokat szeretnénk adni.

Küldetésünk, hogy ne csak az alapító szervezetek által védett négy nagy tavat védjük meg, és ne csak a mai nap kihívásaival szemben, hanem, hogy olyan változásokat érjünk el, amelyeknek köszönhetően az ország minden vizét, természeti és kulturális kincsét biztonságban tudhatjuk a jövő generáció számára is.

A Koalíció kapcsolatait, működését és sikerét közös értékeink iránti elhivatottság alapozza meg, melyek a fenntarthatóság, nyitottság és az átláthatóság.

A Koalíció pártpolitikáktól függetlenül működik, kampánytevékenységet egyik párt vonatkozásában sem folytat, de mint közügyet képviselő civil szerveződés, az általános politikai helyzettől elzárkózni értelmetlen. 

Tavainkat együtt kell megőriznünk utódaink számára!

 

 

A jelen:

Összefogtak a Balaton, a Fertő tó, a Velencei-tó és a tatai Öreg-tó védelmében korábban létrejött civil aktivisták, csoportok, szervezetek, és megalapították a

Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetségét.

Print Friendly, PDF & Email